Mape uma | Pokreni Um
mape uma
mape uma facebook mape uma beograd kurs cena mape uma instagram
SLIKA
Februarski upis za program "Nauči da učiš"

Program “Nauči da učiš” je jedinstveni program učenja o učenju. Cilj programa je da učenici naprave uspešan sistem rada i sam proces učenja prilagode sopstvenom stilu.

Celokupan program je fokusiran na rešavanje četiri najveća izazova u učenju: organizaciju, koncentraciju, pamćenje i motivaciju, kao i na razvijanju samopouzdanja i zdravih radnih navika.

Pročitaj više ->SLIKA
POKRENI UM ZA JUN


Mesec Dana Metoda Efikasnog Učenja
MAJ 2024. - PRIJAVE SU U TOKU

Pročitaj više ->#
Veštine mapiranja

Mape uma predstavljaju metodu učenja koja spaja logiku i kreativnost i omogućava slobodan protok misli i povezivanja informacija.

Kreiranjem mapa uma, lekcija postaje smisleno podeljena na glavne delove, a gradivo dobija zanimljivu formu. Krećemo od suštine ka detaljima, što nam omogućava da uočimo "širu" sliku i napravimo dobru bazu za informacije koje treba da zapamtimo.

Pročitaj više ->';

#
Mnemotehnike, letnji kurs

Tehnike pamćenja predstavljaju specifične mentalne strategije za poboljšanje kvaliteta i brzine pamćenja. Imaju oslonac u kognitivističkim teorijama učenja. Kognitivisti su se u psihologiji obrazovanja bavili mišljenjem i misaonim procesima. Shvatali su uticaj samog procesa mišljenja na ponašanje, motivaciju i pamćenje. Mnemotehnike su napravljene tako da ih možemo koristiti na svim uzrastima i na različitom gradivu. Izbor i modifikacije mnemotehnika su beskonačne i upravo zbog toga je njihovo korišćenje subjektivno i zavisi od ličnih preferencija, tipa osobe, interesovanja, kao i od zadatka i stila učenja.

Pročitaj više ->
';