Mape uma | Pokreni Um
Mapiranje uma predstavlja čuvenu metodu učenja koja spaja logiku i kreativnost i omogućava slobodan protok ideja i misli.

Ime i koncept "Mapa uma" popularizovao je Toni Buzan, renomirani savetnik u oblasti obrazovanja i tvorac mnogih tehnika efikasnog učenja i čitanja.

Međutim, osnovna struktura mape uma ima svoje korene koji sežu vekovima unazad. Grčki mislilac Porfirije iz Tira koristio je ovu metodu da slikovito objasni svoju filozofiju, a sličan koncept koristili su čak i umetnici poput Leonarda da Vinčija i Pikasa.

Ova činjenica nije iznenađujuća kada shvatimo da mapa uma prati prirodne zakone našeg uma i odražava način na koji naš um razmišlja i pamti. Kroz upotrebu mapa uma, integrišemo kreativnost sa potrebom za redom, pretvarajući proces učenja i razmišljanja u kreativno delo.

Mapiranje uma podstiče aktivaciju više neuronskih mreža u mozgu, što rezultira dubljim, efikasnijim, smislenijim i bržim pamćenjem. Korišćenjem mape uma, sinhronizuju se svi delovi mozga, što dovodi do maksimalne moždane aktivnosti.


Mapa uma je grafički dijagram koji podseća na mrežu neurona u mozgu. To je vizuelno prikazivanje lekcije na jednom listu papira. Kod mapa uma uvek postoji mogućnost dodavanja i povezivanja informacija različitim simbolima. Ova metoda učenja se može primeniti u svim oblastima i jednako je efikasna.

Koje su sve prednosti mapiranja uma?

1. Lekcija postaje smisleno podeljena na glavne delove što nam pruža osećaj kontrole nad procesom učenja.

2. Dosadno gradivo čini zanimljivim tako da je sam proces učenja suvoparnog gradiva manje bolan.

3. Krećemo od suštine ka detaljima, što nam omogućava da uočimo “širu sliku” i napravimo dobru bazu za informacije koje treba da zapamtimo.

4. Mape uma aktiviraju obe moždane hemisfere i omogućavaju slobodan protok ideja.

5. Mape uma funkcionišu kroz sistem asocijacija i veza (baš kao i naš mozak).

6. Olakšavaju i ubrzavaju pamćenje.

7. Razvijaju kreativnost i maštovitost.

8. Olakšavaju uočavanje odnosa među idejama.

9. Mape uma sadrže samo ključne reči i samim tim omogućava jasniju sliku, tako da štede vreme na obnavljanje gradiva.

10. Optimizuju potencijal mentalnog aparata.

Kroz mapiranje uma, možete organizovati svoje misli, razumeti koncepte, planirati projekte i jasnije se izražavati. Ova metoda vam pomaže da premostite jaz između leve i desne hemisfere mozga, što rezultira sveobuhvatnijim razmišljanjem i kreativnim rešenjima.

Bilo da ste učenik, student, profesor ili kreativni pojedinac, mapa uma je moćan alat koji vam može pomoći da unapredite svoje sposobnosti učenja, razmišljanja i kreativnosti. Upotrebom mapa uma, otvarate vrata novim idejama, intuitivnom razmišljanju i sveobuhvatnom shvatanju informacija.