NAUČI DA UČIŠ - JUNIORSKI PROGRAM


NAUČI DA UČIŠ - JUNIORSKI PROGRAM


Ako učenike mlađih razreda naučimo kako da uče, možemo da izbegnemo kasnije probleme kao što su pad samopouzdanja, naučena bespomoćnost, nemogućnost održavanja koncentracije i generalno - opšta demotivacija.

Nakon programa, učenici će znati: